GDPR

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů dle jeho definice obsažené v čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”) je společnost SubInvest s.r.o., IČO: 088 13 698, sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 („Správce“).

1.2. Správce provozuje webové stránky: www.investicnibyty.com („Webové stránky“).

1.3. Kontaktní údaje Správce: info@investicnibyty.com

1.4. Zpracováváme následující Osobní údaje:

1.4.1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;

1.4.2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, a váš kontakt na sociálních sítích;

1.4.3. vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů a vyplněné dotazníky;

1.4.4. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;

1.4.5. údaje o vašem chování na webu, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

1.4.6. údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;

1.4.7. odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás nakoupíte, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování při čtení e-mailů, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku a dalším.

1.4.8. identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy („Osobní údaje“).

1.5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl Správcem jmenován.

2. Zákonné důvody zpracování osobních údajů

2.1. Zákonným důvodem zpracování Osobních údajů je:

2.1.1. plnění smlouvy mezi fyzickou osobou a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR („Plnění smlouvy“);

2.1.2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR („Oprávněný zájem“);

2.1.3. souhlas fyzické osoby se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby ( „Souhlas“).

2.2. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. Používáním těchto webových stránek poskytujete svůj výslovný souhlas s takovýmto zpracováním.

3. Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci Osobních údajů

Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci osobních údajů (zpracovatelé dat)
Plnění smlouvy  Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář Osobní údaje klientů (kontaktní údaje) Kontaktní a objednávkový formulář Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, přepravní společnosti, platební brány
Oprávněný zájem  Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) Kontaktní údaje klientů Informace z objednávek Mailingové služby, cloudová úložiště, subdodavatelé
Oprávněný zájem  Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server Po dobu 50 měsíců: IP adresy a údaje o prohlížení webu, zobrazené stránky a akce na stránce. Pohyb uživatele na webu, zobrazení stránky s chybou Google Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby
Souhlas  Cílená reklama (retargeting) Po dobu max. 13 měsíců: Cookies třetích stran, IP adresy, údaje o prohlížeči a údaje o prohlížení webu Zobrazení určitých stránek na webu Reklamní platformy umožňující retargeting (AdWords, Sklik, Facebook)
Souhlas  Získání demografických přehledů ve statistikách návštěvnosti Cookies třetích stran, demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy, zájem o koupi a další kategorie) Cookie soubor DoubleClick, inzertní ID Android, ID iOS pro inzerenty Google Analytics
Souhlas  Marketing a propagace webu E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifikátory Formulář pro newsletter Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů

3.1. Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, uchovává Správce Osobní údaje:

3.1.1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

3.1.2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

3.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4. Cookies

4.1. Jsou-li v článku 3 mezi Osobními údaji uvedeny soubory cookies, platí pro jejich zpracování následující pravidla.

4.1.1. Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči, čímž dává najevo svůj souhlas s jejich zpracováním. Můžete se podívat na návod na zablokování cookies.

4.1.2. Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies (např. cookies třetích stran). Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby. Na tomto webu je návštěvníkům, kteří souhlasí s umístěním cookies do svého prohlížeče prostřednictvím patřičného nastavení chování ke cookies jednotlivých prohlížečů umístěna informace od následujících společností:

4.1.2.1. Facebook

4.1.2.2. Google (informace o cookies)

4.2. Na Webových stránkách používáme následující cookies:

4.2.1.1. Nezbytné cookies

4.2.1.2. Jsou nezbytné k provozu Webových stránek, umožňují například přihlásit se do jejich zabezpečených částí a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

4.2.2. Analytické/statistické cookies

4.2.2.1. Umožňují například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak používají Webové stránky. Díky nim lze zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

4.2.3. Reklamní cookies

4.2.3.1. Jsou užívány ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají Vašemu zájmu a on-line chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

4.3. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

4.4. Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

4.5. Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1. Správce může předat Osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat a souborů, analytických nástrojů a služeb pro přímý marketing. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže
dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte následující práva:

6.1.1. na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

6.1.2. opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

6.1.3. na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

6.1.4. vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

6.1.5. na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

6.1.6. odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. 1.3 těchto podmínek.

6.2. Dále máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

6.3. Pokud budete mít k Osobním údajům jakékoliv otázky, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v čl. 1.3 těchto podmínek, tedy info@investicnibyty.com.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním zprávy z internetového kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

8.4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18.5.2022